T 13 png 424x600

Projekt Pokreni promjenu koji je imao za cilj senzibilizirati i educirati mlade o prevenciji nasilja kroz audiovizualne medije i glazbu prepoznao je neke posebno važne elemente u jačanju prevencije rodno uvjetovanog nasilja u školama. Preporuke su slijedeće: 

Pristup usmjeren na mlade. Primjena pristupa usmjerenog na mlade znači stavljanje fokusa na interese, potrebe i afinitete adolescenata/ica i uvažavanje njihovih različitosti. Drugim riječima, u pristupu, metodologiji i sadržaju preventivnih akcija potrebno je izbjegavati perspektivu odraslih. Zato je ključno uključiti i osnažiti adolescente/ice te osluškivati ​​njihove zahtjeve, mišljenja i zabrinutosti.
Seksualna edukacija. Djevojkama i mladićima nedostaje obrazovanje o seksualnosti i partnerskim odnosima. Nisu im dostupni pozitivni i raznovrsni uzori ponašanja što ih čini podložnijima utjecaju dominantnih društvenih modela. Osobe na koje se ugledaju, a koje su prisutne u medijima i popularnoj glazbi ponekad, ni približno, ne odražavaju feminističke vrijednosti. Iz tog je razloga, iz feminističke i intersekcionalne perspektive, uvođenje obveznog predmeta seksualne edukacije neophodno za prevenciju rodno uvjetovanog nasilja, ne samo među adolescentima ili mladima, već i u cijelom društvu.
Rodna perspektiva.  Feministička i intersekcionalna perspektiva trebala bi biti prisutna ne samo u rješavanju problema koja su izravno vezana uz rod ili nasilje, već i u svim disciplinama i područjima rada, uključujući školsku organizacijsku strukturu. Ovo je dio izazova uključivanja rodne perspektive u obrazovni sustav.
Istraživanje rodno uvjetovanog nasilja među mladima. Potrebno je nastaviti istraživanja o ​​oblicima rodno uvjetovanog nasilja koje doživljavaju adolescenti/ce. Još uvijek imamo puno toga za istražiti o načinima  otpora i suočavanja od strane djevojaka koje trpe nasilje te uslugama i resursima koji su im potrebni da napuste nasilne odnose i započnu procese oporavka.