2

Ženska soba-Centar za seksualna prava pokrenula je novu web stranicu na temu SEKSUALNOG NASILJA koja sadrži različite materijale vezane uz edukacijski i preventivni program na temu seksualnog nasilja (SNEP program). Sadržajno, web stranica donosi priručnik "Seksualno nasilje nad i među djecom i mladima" te preventivne radionice za učenike/ce srednjih škola na teme:

-Seksualno nasilje i nasilje u obitelji

-Elektroničko seksualno nasilje i zaštita od elektroničkog seksualnog nasilja

-Seksualno nasilje u mladenačkim vezama te prepoznavanje i zaštita od seksualnog nasilja u mladenačkim vezama 

SNEP program za srednje škole sastoji se od  šest preventivnih radionica (svaka u trajanju od 45 minuta) namijenjenih za učenike/ce od prvog do trećeg razreda srednje škole a svi materijali potrebni za provedbu radionica dostupni su na web stranici.