Ono što se smatra prihvatljivim seksualnim ponašanjem ovisi o rodnim ulogama i u tom slučaju govorimo o dvostrukim mjerilima koja se primjenjuju ovisno o činjenici da li je netko muškog ili ženskog spola.

Mladićima se često dopušta ili ih se prisiljava da budu seksualno aktivni dok god je njihova seksualna želja usmjerena prema djevojkama. Na primjer, neki mladići žele odgoditi stupanje u seksualni odnos. Međutim, često osjećaju značajne pritiske da "dokažu svoju muškost" kroz rano i ponekad agresivno heteroseksualno iskustvo. Upuštanje u rizike (uključujući i one seksualne) je nešto što se vrlo često očekuje od mladića i muškaraca.

Djevojke pak s druge strane mogu biti obeshrabrene ako žele postati seksualno aktivne ili pak kažnjene radi toga. Djevojke dobivaju kontradiktorne poruke u vezi seksa. Mnoge djevojke se uči da se ne bi smjele upuštati u seksualne odnose prije braka. Međutim, od njih se također očekuje da budu seksualno privlačne i da jednog dana mogu rađati. Djevojke se često odgaja da budu poslušne i podređene dečkima, muževima i općenito muškarcima.  

Određena očekivanja nameću se i mladićima i djevojkama. Osobe koje izgledom i ponašanjem odudaraju od onoga što društvo smatra poželjnim i prihvatljivim mogu doživljavati uznemiravanje, prijetnje i nasilje. Mladići čije se ponašanje doživljava kao "ženskasto" mogu radi toga doživljavati razne uvrede, okrutnosti i nasilje.

Mnoge osobe mogu osjećati pritisak da promijene svoj izgled ili tijelo kako bi bili što bliže idealu o tome što je lijepo i seksualno privlačno u određenom društvu/kulturi. Najčešće su djevojke te (češće nego mladići) koje su jače podvrgnute ovakvoj vrsti pritiska te žele izgledati ljepše, mršavije, privlačnije, itd.    

Seksualne norme su društveno očekivana pravila seksualnog ponašanja. Neke osobe mogu iskusiti diskriminaciju ili ponižavanje zato što njihovo ponašanje nije u skladu sa prevladavajućim seksualnim normama. Kao primjer možemo navesti osobu u vezi s osobom istog spola, neudanu ženu koja je seksualno aktivna ili ima više od jednog partnera, ili pak osoba zaražena HIV/AIDS-om. Seksualne norme često odražavaju i osnažuju pristrane ili diskriminatorne stavove vezane uz seksualnost drugih. Na primjer, takvi stavovi mogu biti usmjereni na starije osobe, siromašne ili pripadnike/ce određenih etničkih ili rasnih grupa, osobe s invaliditetom, ili homoseksualne osobe.

Svatko od nas može odlučiti koliko se slaže sa prevladavajućim normama vezanim uz seksualnost. Ako se ne slažemo s određenim normama i očekivanjima, možemo razmisliti da li ćemo se povinovati tim normama ili živjeti u skladu s vlastitim uvjerenjima.   

 Izvor: It's All One Curriculum: Guidelines and Activities for a Unified Approach to Sexuality, Gender, HIV, and Human Rights Education, Population Council, New York, 2009.