Pravo na reproduktivno zdravlje predstavlja dio općih ljudskih prava, a uključuje slobodno i svjesno odlučivanje o najpovoljnijem vremenu za roditeljstvo, za rađanje željenog broja djece te razmaku između poroda. Isto tako uključuje i dostupnost informacija i sredstava za kontracepciju te pravo na najviše standarde zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Zaštita reproduktivnog zdravlja uključuje edukaciju o seksualnosti i reprodukciji, savjetovanje o planiranju obitelji, zdravstvenu zaštitu reprodukcije, prevenciju, dijagnostiku i liječenje različitih bolesti i poremećaja, prekide trudnoće te prevenciju spolnog zlostavljanja i skrb o žrtvama. Planiranje obitelji je važno iz više razloga. Evo nekih podataka koji govore u prilog tome:

  • Medicinska istraživanja su pokazala da prerane, prekasne i prečeste trudnoće negativno djeluju na zdravlje žene, a isto tako i na zdravlje prije i kasnije rođene djece
  • Mnoge sigurne moderne metode kontracepcije mogu spriječiti anemiju, spolno prenosive infekcije i smanjiti nastajanje cista na jajnicima
  • Kod djece adolescentnih majki češća je niska porođajna težina, mrtvorođenost i dojenačka smrtnost, a mentalni, socijalni i emocionalni razvoj djece može biti ometen
  • Adolescentne majke često odgađaju i napuštaju školovanje
  • Adolescentne majke imaju više medicinskih komplikacija u trudnoći i porodu
  • Rađanje u adolescentskoj dobi nosi povećane zdravstvene i socijalne rizike za majku i dijete
  • Zbog rizičnog seksualnog ponašanja spolne bolesti su vrlo proširene među mladim ljudima