Kada mladi stupaju u seksualne odnose obično to ne čine da bi imali dijete. Pravo na slobodno odlučivanje o rađanju djece temeljno je ljudsko pravo i omogućuje ženi da samostalno odlučuje o tome hoće li začeti ili neće, hoće li roditi ili neće, te s kim, kada i koliko će djece imati. Pravo na izbor uključuje i pravo na pobačaj. 

 U Hrvatskoj žena ima pravo obaviti pobačaj do desetog tjedna, prema svojoj vlastitoj odluci, bez uplitanja bilo koga sa strane. Žene u svim državama članicama Europske unije imaju pravo na pobačaj u ranom stadiju trudnoće, osim u Poljskoj, Irskoj i Malti. Zabraniti ili otežati medicinsku uslugu pobačaja znači odnositi se prema ženi okrutno, nehumano i ponižavajuće. Zabrane i prisile ne dovode do smanjenja broja pobačaja već ugrožavaju živote i zdravlje žena te najviše pogađaju mlade i siromašne žene.Pravo na izbor postoji kada osoba ima pristup informacijama, seksualnoj edukaciji na znanstvenim temeljima, besplatnoj i pouzdanoj kontracepciji, zdravstvenim uslugama vezanim za reproduktivno zdravlje, uključujući i siguran i dostupan pobačaj. CESI provodi kampanju "Moja stvar, moj izbor – Vrijeme je da saznaš više" kojoj je cilj informirati mlade i potaknuti promišljanje o pitanjima vezanim uz seksualnost, reproduktivna i seksualna prava i zdravlje.Samo informirani, svjesni svojih prava mogu donijeti odgovorne odluke o svojoj seksualnosti i zdravlju, poštivajući sebe i druge i u skladu s osobnim uvjerenjima i vrijednostima.