Propitivanje odluke o abortusu iz moralne perspektive sastavni je dio stigmatizacije abortusa gdje se abortus doživljava kao nešto pogrešno, (moralno) loše ili devijantno. Abortus se stigmatizira jer dovodi u pitanje brojne društvene, kulturalne i religijske norme i vrijednosti vezane uz rod, seksualnost i majčinstvo, kao na primjer  vjerovanja i norme o ulozi žena u društvu ali i o pravu žene da slobodno izražava vlastitu seksualnost.

Društvene norme vezane uz žensku seksualnost povezane su, uglavnom, sa kontrolom  i ograničavanjem njene seksualnosti i reproduktivnih sloboda. U društvima gdje se uloga žena primarno svodi na rađanje i majčinstvo, stigma oko abortusa može proizlaziti iz srama ili straha jer abortus predstavlja neispunjavanje zadane uloge. Nemogućnost slobodnog izražavanja ženske seksualnosti vidljiva je kroz stereotipiziranje i potrebu da se nadziru i sankcioniraju seksualne aktivnosti žena i gdje onda prisilna trudnoća predstavlja prikladnu kaznu za "seksualnu neodgovornost".  Čest je slučaj da pojedina društva dozvoljavaju religiji da utječe na i kontrolira seksualni moral cjelokupnog društva. Krivnja i sram zbog abortusa upravo se artikuliraju u kontekstu religije. Abortus kao moralno-etičko pitanje, također, se artikulira većinom u religijskom kontekstu.

Ako se već dovodi u vezu abortus i moral onda pitanje "Je li abortus moralan ili nemoralan čin?" predstavlja u potpunosti  krivo postavljeno pitanje.  Pravo pitanje glasi: Vjerujemo li da žene mogu samostalno donositi moralne procjene i odluke ili su žene nesposobne i nekompetentne donositi takve odluke pa to mora učiniti netko drugi umjesto njih? Kada žena odluči prekinuti neželjenu trudnoću, ona postupa razumno i donosi  društveno –odgovornu moralnu odluku na temelju vlastitog moralnog uvjerenja, ali i socio-ekonomskih uvjeta i brojnih drugih faktora, jer ne želi imati dijete u trenutku kada za to nije spremna. Moralna prosudba žene se treba poštivati, a ne dovoditi u pitanje.

Stigmatiziranje abortusa utječe na činjenicu da većina žena skriva i ne želi govoriti o iskustvu abortusa. Sudionice jedne studije provedene u Africi (Kenija i Južnoafrička republika) izjavljuju da žene češće otkrivaju svoj status HIV pozitivnih osoba nego iskustvo abortusa. Također, istraživanja pokazuju da je slična situacija i u ostalim dijelovima svijeta -  u SAD-u i Velikoj Britaniji ispitivane žene izjavljuju da skrivaju iskustvo abortusa zbog straha od društvene osude[1].

Abortus je pitanje ženskih reproduktivnih prava i slobode odlučivanja o vlastitom životu i zdravlju  a upravo stigmatiziranje abortusa stvara prepreke u pristupu usluzi sigurnog abortusa i otvara prostor restriktivnim i nehumanim zakonima i politikama.

 

 

[1] LeTourneau, K. (2016). Abortion stigma around the world: A synthesis of the qualitative literature. A technical report for members of The International Network for the Reduction of Abortion Discrimination and Stigma (inroads). Chapel Hill, NC: inroads.