Niti u jednoj državi na svijetu doprinos muškaraca neplaćenom kućanskom radu nije jednak doprinosu žena. 75 godina je predug period za čekanje kako bi postigli rodnu ravnopravnost u sferi plaćenog i neplaćenog rada, otkriva novi  izvještaj o očinstvu State of the World's Fathers 2017. 

Globalno gledano, u prosjeku, vrijeme koje žene utroše dnevno na brigu o djeci i kućanstvu je još uvijek triput više nego vrijeme koje utroše muškarci i varira regionalno od 2.7. puta u Istočnoj Aziji i Pacifiku do 4.5 puta na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi te 6.5 puta u Južnoj Aziji. Žene konzistentno obavljaju više neplaćenog rada- uključujući brigu o drugima i kućanske poslove- te  plaćene poslove (kombinirano) nego što to čine muškarci.  

U trenutnoj poziciji globalnog progresa, procjena je da će biti potrebno 75 godina da bi muškarci i žene postigli jednaku plaću za jednaki rad. Postizanje ravnopravne zastupljenosti u vladi, biznisu i drugim sferama moći moglo bi potrajati još i dulje. Izvještaj State of the World's Fathers: Time for Action donosi  rezultate 100 studija sa podacima iz gotovo svih zemalja pozivajući na postizanje cilja da, na svjetskoj razini,  muškarci i mladići obavljaju 50% neplaćenog rada koji uključuje brigu o drugima.

Čak i tamo gdje muškarci doprinose više nego što su to činili u prošlosti, globalno postoje i dalje razlike u doprinosu muškaraca i žena. U 20 zemalja, doprinos muškaraca kućanskim poslovima i brizi o djeci povećao se u prosjeku samo 6 sati tjedno u periodu od 40 godina. Ovaj raskorak- pogotovo u siromašnijim zemljama- ne samo da žene sprječava u ostvarivanju plaćenog zaposlenja i profesionalne karijere- nego ograničava i širi društveni i ekonomski razvoj kao i progres prema postizanju rodne ravnopravnosti. U izvještaju se ističe da glavnu prepreku napretku, između ostaloga, predstavljaju rodne norme koje stereotipiziraju brigu o drugima kao "ženski posao".  

"Radikalna transformacija i promjena u podjeli neplaćenog rada mora biti globalni cilj a sve manje od toga je neravnopravnost.  U svjetskoj političkoj klimi gdje svjedočimo konzervativnom protuudaru na seksualna i reproduktivna prava,  vrijeme za akciju je sad!" izjavljuje Gary Barker, predsjednik Promunda i koordinator svjetske kampanje MenCare.

Osim cjelokupnog izvještaja dostupan je i sažetak izvještaja.