U smjernicama za nastavnike/ce (slično i za roditelje)[1] općenito se ističe da nije neophodno biti upućen u sve novosti u području digitalnih tehnologija, ali je vrlo važno pokazati zainteresiranost za ono što učenici/ce rade na internetu i na društvenim mrežama (iskustvo pandemije uzrokovane virusom SARS-Cov-2 mnoge je odrasle osobe, tako i nastavnike/ce, usmjerilo na načine komunikacije u digitalnom prostoru, što može pomoći pri boljem razumijevanju prednosti i rizika koji dolaze s korištenjem takve vrste komunikacije).

Važno je razgovarati s učenicima/ama o prednostima, ali i rizicima korištenja digitalnih tehnologija. Razgovorom o toj temi učenicima/ama se daje do znanja da su važni, da ih nastavnici/ce prihvaćaju i poštuju, da su spremni razmijeniti informacije i znanja s njima te surađivati na unapređenju svojih znanja i znanja svojih učenika/ca o tome. Stoga:

  • zatražite pomoć od učenika/ca u vezi s novim tehnologijama – to je siguran način na koji se mogu uspostaviti i učvrstiti odnosi koji se zasnivaju na poštovanju i povjerenju,
  • razgovarajte s učenicima/cama o potencijalnim rizicima na internetu i društvenim mrežama – poslušajte što oni misle o tome, potaknite ih da razmisle o strategijama zaštite, da za svoje vršnjake, nastavnike/ce i roditelje pripreme prezentaciju o smjernicama za zaštitu od digitalnog nasilja; potaknite ih da utvrde pravila sigurnog ponašanja na internetu i upotrebe društvenih mreža (ako sudjeluju u određivanju pravila, to povećava vjerojatnost da će ta pravila poštovati); vrlo vjerojatno već znate da zabrane, naredbe, zastrašivanja, prijetnje i kazne nisu zadovoljavajuća rješenja,
  • razgovarajte s učenicima/cama o utjecaju vršnjačkog pritiska na njihovo ponašanje, o načinima i strategijama postupanja kod društvenog pritiska prihvaćanja rodnih stereotipova i predrasuda, seksističkih izraza i šala, ne samo u stvarnom životu već i na internetu; objasnite im da ne bi trebali dijeliti ili poticati takve komentare već ih prepoznati kao nasilje nad djevojčicama i ženama i kao oblik diskreditacije i omalovažavanja druge osobe; razgovarajte o važnosti solidarnosti, podrške i osnaživanja osobe koja je izložena nasilju kao i o važnosti toga da izrazite jasan stav i ponašanjem date do znanja da ne prihvaćate i ne opravdavate počinjeno nasilje,
  • kontrolirajte strah ili ljutnju jer vas te emocije sprječavaju u konstruktivnom razmišljanju i rješavanju problema; budite dosljedni – mlade želimo naučiti odgovornosti svojim odgovornim ponašanjem; zapamtite da je kvaliteta odnosa koju učenici/ce izloženi/e nasilju uspostave s nastavnicima/cama ključna za njihovo povjerenje te odluku da se povjere i zatraže pomoć.

 

Korisni savjeti o porukama ohrabrivanja učenica

Nastavnici/ce (a isto se odnosi i na roditelje) moraju učenicima i učenicama (djeci) davati poruke podrške, interesa, povjerenja i poštovanja, poput sljedećih[2]:

  • Podrška: Želim da znaš da možeš računati na mene. Drago mi je što si se meni obratio/la za pomoć, zajedno ćemo pokušati pronaći rješenje.
  • Pokazivanje interesa: Brine me što sam jučer čuo/la o uvredljivim porukama koje razmjenjuješ na Facebooku. Želiš li razgovarati o tome? Jesi li uspio/jela donijeti ispravnu odluku? Jesi li siguran/na? Kako se osjećaš?
  • Povjerenje: Hvala što dijeliš svoje iskustvo sa mnom. Sa mnom uvijek možeš razgovarati ako te nešto muči. Sve o čemu smo razgovarali ostaje među nama.
  • Poštovanje: Želio bih razgovarati o novim aplikacijama. Puno bi mi značilo kada bi mi objasnio/la. Zahvalan/na sam na tvojim vještinama i da znaš pronaći mnogo korisnih informacija na internetu.

 

[1] Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju https://www.unicef.org/serbia/publikacije/ka-sigurnom-i-podsticajnom-okruzenju;

Digitalno nasilje – prevencija i reagovanje http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/priru%C4%8Dnik-interaktivni.pdf  (str. 38-39)

[2] Digitalno nasilje – prevencija i reagovanje http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/priru%C4%8Dnik-interaktivni.pdf  (str. 40)

 

Izvor: Elektroničko seksualno i rodno uvjetovano nasilje u mladenačkim vezama-Priručnik za nastavnice i nastavnike, CESI, 2020.